1. Huisreglement
In dit hoofdstuk informeer je de medewerker onder andere over arbeidstijden, de omgang met bedrijfseigendommen, de communicatiemiddelen binnen de organisatie en werkplekafspraken. Ook richtlijnen voor het gebruik van internet en social media komen aan bod. Zijn er nog onderwerpen die ontbreken, maar die wel belangrijk zijn voor jouw organisatie? Deze onderwerpen zijn handmatig en eenvoudig toe te voegen in HRM.wiki.

2. Arbeidsvoorwaarden
Indien er een cao van toepassing is, pas je de arbeidsvoorwaarden hier op aan. Ook zonder cao informeer je medewerkers over de geldende arbeidsvoorwaarden binnen jouw bedrijf. Denk hierbij aan: salaris, verlofregelingen, vakantietoeslagen, studiekostenregeling en vergoeding van overwerk. Een medewerker die verlof wil aanvragen in verband met de zorg voor zijn zieke moeder? De passende verlofvorm met de bijbehorende regels is hier in te zien.

3. Verzuimreglement
Iedere werkgever heeft wel te maken met verzuim. Of het nu kortdurend of langdurend is, zowel de werkgever als de werknemer heeft verplichtingen in het geval van verzuim. In dit hoofdstuk worden vragen beantwoord als: hoe en bij wie meldt de werknemer zich ziek? Wat doet een bedrijfsarts? Hoe gaat de werkgever om met frequent verzuim? Hoe wordt er invulling gegeven aan de loondoorbetaling tijdens ziekte?

4. Gedragscode & disciplinair beleid
Als werkgever heb je vast een idee over hoe een werknemer zich moet gedragen op de werkvloer en hoe collega’s met elkaar omgaan. Hier informeer je de werknemer over de normen en waarden binnen de organisatie en wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Mochten de regels overtreden worden, dan volgen er consequenties. Deze consequenties worden beschreven in het disciplinaire beleid. Denk hierbij aan een waarschuwing en in het ergste geval zelfs schorsing.

5. Arbo & veiligheid
Arbo en veiligheid is een vaak onderschat, maar erg belangrijk onderdeel van de organisatie. Vooral als er sprake is van veel risico’s en veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden. Deze beschrijf je daarom in dit hoofdstuk. Daarnaast kan hier het bedrijfsnoodplan in opgenomen worden, maar ook de rol van de preventiemedewerker en de BHV’er.

6. Privacy reglement
Om datalekken te voorkomen en de privacy van werknemers, relaties, leveranciers en consumenten te beschermen ben je afhankelijk van het gedrag van werknemers. De wijze waarop je werknemers hiermee om moeten gaan is vast gelegd in dit privacy reglement.

Personeelshandboek op maat
Bovenstaande onderwerpen maken onderdeel uit van het basis personeelshandboek. Behoefte aan extra onderwerpen, zoals functioneren en beoordelen? Wij kunnen het personeelshandboek volledig op maat inrichten in HRM.wiki.

Vraag een gratis demo aan of neem contact met ons op!

Neem contact op